Geschiedenis

De Kempische mens heeft zich altijd geïnteresseerd voor muziek en het beoefenen ervan. Het is dan ook geen wonder dat muziekmaatschappijen als paddenstoelen uit de grond rezen. Westmalle bleef niet achter en op 9 mei 1880 werd fanfare ‘De Noorderzonen’ opgericht met in haar vaandel de kenspreuk “Hoop en Liefde”.

Op 7 augustus 1880 werd een eerste bestuur samengesteld met als voorzitter de toenmalige burgemeester J.B. Van Noyen. Een algemeen reglement werd uitgewerkt. De maatschappij bestond uit stichtende leden, ereleden en spelende leden. Om geld in kas te krijgen, moest er intredingsgeld betaald worden: een erelid betaalde 3,-BEF en een spelend lid 1,-BEF. Verder betaalden zij maandelijks respectievelijk 1,-BEF en 1/2,-BEF inleg.

Wekelijks was er repetitie op woensdag. Bij afwezigheid betaalden de spelende leden 10 centiemen boete, welke werden ontvangen door de boetemeester. Diegene die de muzikanten leidde, werd dan directeur of muziekmeester genoemd.

leder lid kreeg een instrument van de maatschappij, maar diende dit maandelijks af te kopen. Zolang het instrument niet was afbetaald, bleef het eigendom van de vereniging. Er was geen vast lokaal en er werd toestemming gegeven om de klassen van de gemeenteschool te gebruiken. Er waren 52 repetities en 4 uitstappen. De muziekmeester kreeg hiervoor 250,-BEF per jaar.

In 1882 werd een nieuwe voorzitter gekozen, Leon Lacroix. In dat jaar was er het 1ste muziekfestival en werd een nieuw vaandel ingehuldigd. Vanaf dan is de vaandeldrager of vaandrig een volwaardig lid en neemt hij deel aan elke uitstap. Peter Benoit, de toondichter, was geen onbekende in onze abdijgemeente en stelde voor een mars te schrijven voor onze vereniging: “De Van Rijswijkmars”.

De fanfare speelde op muziek- en toneelavonden om geld in het laatje te krijgen. Er was ook een jaarlijks feest dat twee dagen duurde en altijd werd gekoppeld aan een bestuursverkiezing. De 1ste Wereldoorlog brak uit in 1914 en het werd verboden muziek te maken. Toch speelden onze muziekvrienden in het geheim verder onder de naam “De Volksvrienden”. In 1922 werden de Volksvrienden terug ‘De Noorderzonen’ en kregen ze een clublokaal in zaal “Harmonie” bij Constant Mertens.

Het jaar 1930 betekende voor ‘De Noorderzonen’ heel wat. Voor het eerst werd bij Koninklijk Besluit de toelating verleend om de titel “Koninklijke Maatschappij” te dragen.

Het spreekwoord zegt: “de geschiedenis herhaalt zich”. In 1940 brak de 2de Wereldoorlog uit en het werd weer stil in de muziekwereld. De meeste muzikanten werden opgeëist door het leger. Op 21 augustus 1945 werd de eerste naoorlogse vergadering gehouden. De heer P. Bagein werd tot voorzitter gekozen. De repetities startten terug op donderdag 19 september 1945. ‘De Noorderzonen’ herleefden weer!

In 1946 werd voorzitter Bagein opgevolgd door Louis Van Dooren en vanaf dat jaar werd Marcel Celens de dirigent.

Op 28 september 1949 kreeg iedere muzikant een kepie. Het ledenaantal groeide vanaf dan fel aan, alsook de vraag naar het opluisteren van verschillende feestelijkheden. Er werd deelgenomen aan de “Vette Week” in Antwerpen alsook aan festivals in Deurne, Ekeren en Zoersel, waar de fanfare tot de prijswinnaars behoorden met de “Muzikantenmars”, gecomponeerd door Marcel Celens. In 1960 waren er feestelijkheden ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan met de inwijding van een nieuw vaandel.

Op 30 juni 1961 werden de uniformen aangepast.

In 1975, tijdens de viering van het 95- jarig bestaan, kregen verschillende leden eretekens “In Veterani Honorem” geschonken door het Muziekverbond van België voor hun jarenlange inzet.

Mei 1980, een stralende zon verwelkomde de leden van de Koninklijke fanfare ‘De Noorderzonen’ om op een passende wijze het eeuwfeest van de vereniging te vieren. Na het drinken van de feestwijn werd de Handelsbeurs geopend. Deze werd door velen bezocht van 14 t.e.m. 18 mei 1980. Vier dagen van festiviteiten zetten ons dorp op stelten.

In 1986 werd Eddy Koyen dirigent en hadden wij ons 1ste jaarconcert dat nog steeds doorgaat in maart. ‘De Noorderzonen’ kregen grond ter beschikking van de gemeente en startten eigenhandig met de bouw van hun lokaal, achter het gemeentehuis. De inhuldiging werd voorzien in 1987. Ieder jaar organiseren ‘De Noorderzonen’ aan dit lokaal “Dorps- en Muziekfeesten”, die hun eerste editie kenden in augustus 1988.

In 1999 was er een dirigentenwissel: Peter Verbist zou ‘De Noorderzonen’ 5 jaar leiden. In 2000 bestonden ‘De Noorderzonen’ 120 jaar en maakten hiervoor een “familiefoto”, want de fanfare is één grote familie.

Sinds november 2004 is Erwin Robbens dirigent van ‘De Noorderzonen’.

Het feestjaar 2005 – naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de fanfare – begon met een jubileumconcert o.l.v. Erwin Robbens. Het talrijk opgekomen publiek was razend enthousiast en de zaal werd in lichterlaaie gezet. Eén van die nummers was het voor de gelegenheid gecomponeerde nummer ‘DE NOORDERZONEN JUBILEE’, geschreven door onze eigen dirigent/componist, Erwin Robbens.
De “Dorps – en muziekfeesten” in augustus werden ook in een jubileumversie gegoten met een geweldige opkomst van publiek. Op 5 november werd dit jubileumjaar besloten met een academische zitting en een receptie. Tevens werd tijdens deze viering onze voorzitter Vermeulen Constant benoemd tot erevoorzitter. Hij wordt opgevolgd door Brabants Erwin, die tot op heden onze nieuwe voorzitter is.

Op 19 maart 2011 werden de uniformen aangepast.

Op 5 februari 2012 zijn we overgestapt van fanfare naar harmonie -orkest. Vanaf dan zijn ook houtblazers welkom!

Samen muziek maken is tot op vandaag nog altijd onze reden van bestaan. Wij hopen dat iedereen nog lang zal kunnen meegenieten van onze muziek.